İZLƏTDİRMƏ

İzlətdirmək”dən f.is.
İZLƏNMƏK
İZLƏTDİRMƏK

Digər lüğətlərdə