LABIO-

mürəkkəb sözlərin komponenti: ~nasal dodaq-burun (samiti)

LABILITY
LABIO-DENTAL