LABORATORY

n laboratoriya; hot ~ işlək / qaynar laboratoriya; ~ of the minds / ideas əqli iş

LABIO-DENTAL
LABOUR