LABOUR-SAVING

adj əl əməyini yüngülləşdirən, səmərələşdirici (təklif, iş haq.)

LABOUR-MARKET
LABOURER