LABOURER

n ağır əl işi ilə məşğul olan əməkçi; agricultural ~s ferma fəhlələri, kənd təsərrüfatı işçiləri

LABOUR-SAVING
LABOURING

Digər lüğətlərdə