LACTOSE

n laktoza (südün içərisində olan şəkər növü)

LACONISM
LACUNA