LALƏ

f. qırmızı rəngli gül. Lalei-həmra’ qırmızı lalə; lalei-ne’man əsməgül, qırmızı gül növü.

LAL
LALƏFAM

Digər lüğətlərdə