LYA

[ ital. la] Musiqi qammasının altıncı səsi, habelə bu səsi göstərən not.
LÜZUMSUZLUQ
LYÜK

Digər lüğətlərdə