NAME-PLATE

n üstünə soyadı yazılmış lövhəcik (qapıların üstünə vurulan)

NAME
NAME-STUDY