QİYMƏ

is.
1. Çox xırda döyülmüş ət.
□ Qiymə etmək – qiymələmək, çox narın döymək. Əti qiymə edib qızartmaq.
2. Xırda döyülmüş ətdən hazırlanmış xörək.
◊ (Ətini) qiymə çəkmək məc. – tikə-tikə doğramaq.
Anacan, … məni çəngələ asacaqlar, ətimi qiymə çəkəcəklər. M.Rzaquluzadə.

QİYƏ
QİYMƏ-QİYMƏ

Digər lüğətlərdə