QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Qiymətləndirmək” dən f.is.
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏK
QİYMƏTLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə