R

R, r

n (pl R’s, r’s) ingilis əlifbasının 18-ci hərfi

QURAN
RABBIT

Digər lüğətlərdə