RADAR

radar1

n 1. radiolokator; 2. radiolokasiya

radar2

adj radiolokator, radiolokasiya; ~ station radiolokator / ıadiolokasiya stansiyası; ~ operator radiolokator qurğusunun operatoru / işçisi; enemy ~ düşmən radiolokatoru; The plane disappeared off the radar screen Təyyarə radiolokatorun ekranından yox / qeyb oldu

RACY
RADDLED

Digər lüğətlərdə