SAĞALMAQ

f. Xəstəlikdən qurtarıb ayağa durmaq, yaxşılaşmaq, şəfa tapmaq, sağlamlığını qaytarmaq. O gündən ziyarət başlandı. Naxoş gəldi, sağaldı, getdi.
Çolaq gəldi, ayaqlı getdi. Ə.Haqverdiyev.
[Ana qızına:] Ağlama, gözünə qurban, nə var ki səndə, sağalacaqsan, ağlama, axı evdə qonağımız var. Ə.Məmmədxanlı.

// Keçib-getmək, bitişmək, əvvəlki halını almaq. Çibanı sağalmaq. Yarası sağalmaq.
– Cavadın yarası ağır olmadığından sürətlə sağalmağa başladı. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SAĞALMAQ SAĞALMAQ (xəstəlikdən sağalmaq) [İnsanlıq:] Gözəl oğlum, mən susaram, kaş ki, son; Dincəl, sağal (A.Şaiq); KORUXMAQ (məh
  • SAĞALMAQ yaxşılaşmaq
  • SAĞALMAQ bitişmək — örtülmək — bağlanmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SAĞALMAQ SAĞALMAQ – NAXOŞLAMAQ Sağalarsa həkiməm, sağalmazsa, mən kiməm? (Ata. sözü); Qanadlarını sallayıb naxoşlamısan (M
SAĞALMA
SAĞALMAZ

Digər lüğətlərdə