SPORTÇU

is. Sportu peşə etmiş adam, müntəzəm surətdə sportla məşğul olan adam; idmançı.
[Səlim:] Darülfünun sportçuları arasında özünün qüvvəti ilə məşhur idi. S.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SPORTÇU sportçu bax idmançı
SPORT
SRAĞAGÜN

Digər lüğətlərdə