STAJORLUQ

is. Təcrübə keçmə; stajçılıq.
STAJÓR
STANDÁRT

Digər lüğətlərdə