STRATOSTÁT

[ lat. ] Stratosferə qalxmaq üçün aerostat.
Stratostat qalxır boş ənginlərə; Rənglərə boyanan xoş ənginlərə. N.Rəfibəyli.

STRATOSFÉR
STREPTOKÓK

Digər lüğətlərdə