STRATOSFÉR

[ lat. stratum – döşəmə və yun. sphaira – kürə, şar] Atmosferin dəniz səthindən 9-11 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi.

Etimologiya

  • STRATOSFER lat. stratum – lay, döşəmə + yun. sphaira – kürə
STRATÉQ
STRATOSTÁT

Digər lüğətlərdə