VALEH

heyran olmuş, məftun, vurğun.
VAQİFƏ
VALEHƏ

Digər lüğətlərdə