WADE

v 1. keçmək (dayaz yerdən); 2. güc-bəla ilə keçmək (palçıqdan, qardan və s.); He waded through the bushes O, kolluqdan güc-bəla ilə keçdi; 3. öhdəsindən gəlmək; aradan qaldırmaq, dəf etmək (çətinliyi, qəmi və s.; həm də to ~ through); The boy waded through the dull book Oğlan maraqsız / cansıxıcı kitabı bir təhər / güc-bəla ilə oxuyub başa vurdu; to ~ in / into baş vurmaq, yüyürərək keçmək, cummaq, şığımaq, üstünə cummaq, atılmaq, tullanmaq; He waded in and saved the drowning child O, suya tullandı və batan uşağı xilas etdi

WADDLE
WADER