WAFER

wafer1

n 1. nazik vaflı (adət, dondurma üçün); 2. surğuc, möhür

wafer2

v yapışdırmaq; möhürləmək

WADER
WAFF