WAFF

n 1. çırpma, çalma (qanad); 2. yüngül hərəkət; 3. əsmə (külək haq), meh, xəfif yel

WAFER
WAFT