WAITER

n 1. ofisiant; Ask the waiter for the bill Ofisiantdan haqq-hesabı soruş / soruşun; 2. qəbula / görüşə gələn adam və s.; 3. podnos, məcməyi, sini

WAIT-AND-SEE
WAITING