WAIT-AND-SEE

adj gözləmə; ~ policy gözləmə siyasəti

WAIT
WAITER