XƏBƏR-ƏTƏR

is. Xəbər, soraq; iz.
Dörd il idi ki, ondan bir xəbər-ətər yox idi. S.S.Axundov.
[Məsmə:] …Təzəlikdə heç xəbər-ətər yoxdu.
Anası ölmüş düşdü qürbətə, yaman düşdü. Mir Cəlal.
[Sədəf:] Dörd il Uğurdan heç bir xəbər-ətər olmadı. İ.Əfəndiyev.

Etimologiya

  • XƏBƏR-ƏTƏR Birinci hissəsi ərəb mənşəlidir. İkinci hissə isə, əslində, ətər yox, yetər olub. Sonra dəyişib (xəbər-yetər kəlməsi xəbər -ətər formasına düşüb)
XƏBƏR
XƏBƏR-ƏTƏRSİZ

Digər lüğətlərdə