YERİ GƏLMİŞKƏN

söhbətin mövzusu ilə bağlı, habelə ona əlavə olaraq və ya yeni mövzuya keçid məqsədilə işlədilən ifadə; ~ söz sözü gətirər (çəkər).

YERİ GƏLMƏK (DÜŞMƏK)
YERİ GÖRÜNMƏK