YOLU ƏLİNƏ ALMAQ

bax: yola düzəlmək.

YOLU DÜŞMƏK
YOLUB BURAXMAQ