ZİL

Quş ifrazatı, quş peyini. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bir şey yoxdur. Yüklənin, sürün gedək. Qaraquş idi. Qayanın başına qonmuşdu, zil atdı, uçdu getdi. (“Koroğlunun Bayazid səfəri”) (İ.A., B.A)

ZİBA FARS
ZİLTƏNG

Digər lüğətlərdə