ACILIQ

acılıq (məc.) bax fəlakət

ACILI
ACIMAQ

Digər lüğətlərdə