ALIŞ

tərkibində "Alı" olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə forması; nəzir-niyazla pay alınmış.
ALIPAŞA
ALIŞAN

Digər lüğətlərdə