ALQIŞ

"alqışlamaq" felindən yaranmışdır.
ALQAYIT
ALLAHBAXIŞ

Digər lüğətlərdə