ANA-BALA ELƏMƏK

eyni şeydən bir neçə ədəd almaq.

AMERİKA AÇMAQ
ANA XƏTT