AND VERMƏK

müqəddəslərin, möhtərəm şəxslərin adını çəkməklə kimdənsə nəyisə təvəqqe, xahiş etmək.

AND İÇMƏK
ANQUTA DÖNMƏK