ARA QARIŞDIRMAQ

xaos, qarışıqlıq yaratmaq; ~ ara vurmaq, ara qatmaq, araya girmək, nifaq salmaq, çaxnaşma salmaq, ləc salmaq, ocağa odun atmaq, odun üstünə yağ tökmək, sobaya odun atmaq, suyu bulandırmaq, şuluq salmaq, araya girmək, fitnə-fəsad salmaq,  gəmini çalxalamaq.

ARA QARIŞDI, MƏZHƏB İTDİ
ARA QARIŞMAQ