Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «V» – 659
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE VI VO VT VU
 

VAHİMƏLƏNDİRİLMƏ

“Vahimələndirilmək” dən f.is.

VAHİMƏLƏNDİRİLMƏK

məch. Vahiməyə salınmaq, təşvişə salınmaq, qorxudulmaq.

VAHİMƏLƏNDİRMƏ

“Vahimələndirmək” dən f.is.

VAHİMƏLƏNDİRMƏK

f. Qorxuya salmaq, təşvişə salmaq, qorxutmaq.
ətraflı

VAHİMƏLƏNMƏ

“Vahimələnmək”dən f.is.

VAHİMƏLƏNMƏK

f. Qorxuya düşmək, qorxmaq, təşvişə düşüb narahat olmaq.
ətraflı

VAHİMƏLİ

sif. Vahimə doğuran, ürəyə qorxu salan; dəhşətli, qorxunc, məşum.
ətraflı

VAHİMƏSİZ

sif. Heç bir vahimə, qorxu olmadan; qorxusuz, qorxmadan.

VAXMİ́STR

[alm.] Çar Rusiyası ordusunun süvari hissələrində kiçik zabit rütbəsi.

VAXSEY

nida, dan. Dəhşət, müsibət, fəlakət, ruhi əzab və iztirab hisslərini bildirir.
ətraflı

VAXT

is. [ər. vəqt] 1. Cərəyan edən bir işin, hadisənin və s.
ətraflı

VAXTA Kİ

bax vəqta ki. Kəsilmiş yolların dumandır, qardır; Vaxta ki bu hüdud, bu sərhəd vardır; Ömür dedikləri röyaya bənzər.
ətraflı

VAXTAMUZD

sif. [ər. vəqt və fars. muzd] iqtis. İşə sərf edilmiş vaxt hesabı ilə ödənilən və ya hesablanan. Vaxtamuzd əmək haqqı.

VAXTAŞIRI

sif. və zərf Vaxtdan-vaxta, müəyyən vaxtlarda, müntəzəm surətdə.
ətraflı

VAXTBAVAXT

zərf Vaxtdan-vaxta, müəyyən vaxtlarda. Vaxtbavaxt yoldaşımla görüşürəm.

VAXT-BİVAXT

b a x vaxtlı-vaxtsız. [Qulu:] ..Bu nə ömürdür mən keçirdirəm, gecə-gündüz, vaxt-bivaxt, sərbaz kimi bu evlərin keşiyini çəkirəm... N.Vəzirov.

VAXTDAN-VAXTA

zərf Arabir, bəzən, gah-gah, növbə ilə.

VAXTINDA

zərf Münasib zamanda, lazımi vaxtda, müəyyən edilmiş vaxtda; nə tez, nə gec.
ətraflı

VAXTLI

zərf 1. Müddətli, müəyyən müddət üçün nəzərdə tutulmuş.
ətraflı

VAXTLI-VAXTINDA

zərf Öz vaxtında, lazımi vaxtda, müəyyən edilmiş vaxtlarda; gecikmədən, gecikdirmədən, vaxtını gecikdirmədən.
ətraflı