DÜNYA-ALƏM

bax dünya 2 və 5-ci mənalarda.
DÜNYA
DÜNYABAXIŞI

Digər lüğətlərdə