FADELESS

adj solmayan, unudulmaz, unudulmayan, əbədi; ~ glory unudulmaz / əbədi şöhrət

FADED
FAIL