FAIRY-TALE

n 1. sehrli nağıl; 2. pl d.d. uydurma, yalan, yalan-palan, əfsanə

FAIRY
FAIRYLAND