FALL-OUT

n 1. meteor, yağıntı, çöküntü; 2. radioaktiv çöküntü; ~ radioactive dust radioaktiv tozun çöküntüsü / çökməsi

FALL
FALLEN