FEARED

adj təşvişə / qorxuya salınmış, narahat edilmiş, bədbəxtlik gözləyən

FEAR
FEARFUL