FEBRICULA

n tib. yüngül qızdırma, hərarət

FEATURELESS
FEBRICULOSE