FEBRICULOSE

adj tib. yüngül qızdırması olan

FEBRICULA
FEBRICULOSITY