FECUNDATE

v biol. münbitləşdirmək, məhsuldar etmək

FECUND
FED-UP