FEEBLE

adj 1. (-r; -st) zəif; a ~ lamp / cry zəif lampa / qışqırıq; ~ pulse zəif nəbz; 2. kiçik, balaca, cüzi, çox kiçik / az, əhəmiyyətsiz, dəyərsiz; ~ hope cüzi / çox az ümid; 3. arıq, cansız; gücdən düşmüş; ~ old man gücdən düşmüş qoca kişi; 3. zəif, davamsız; a flower with a ~ stem zəif saplaqlı gül; 4. ifadəsiz, sönük; zəif, təsirsiz; ~ work sönük / zəif əsər

FEE
FEEBLE-MINDED