FIERCE

adj 1. şiddətli, azğın, kəskin, sərt, qəddar, dəhşətli, dözülməz; ~ dog sərt it; ~ competition kəskin rəqabət; 2. şiddətli, bərk, sərt; ~ tempest şiddətli tufan; ~ heat dəhşətli isti

FIELD-HOSPITAL
FIFE