FLAME-PROOF

adj alovadavamlı, odadavamlı, alovlanmayan, alovlana bilməyən

FLAME-ENGINE
FLAMING