FLAMING

adj 1. alovlanan, alışan, şölələnən, od tutub yanan; yanan, od tutmuş, alışmış, yanar; ~ gun hərb. odsaçan (silah); 2. parlaq; şölələnən, alovlanan, alovlu; ~ colours parlaq boyalar

FLAME-PROOF
FLAMMABLE