FOODY

adj yeməli, yeyilə bilən, doydurucu

FOODFUL
FOOL