FOOL

fool1

n səfeh, axmaq, gic, sarsaq, ağılsız; arrant ~ d.d. tamam gic / axmaq / kütbeyin; What a fool I was to believe him Ona inanmaqda mən nə qədər axmaq olmuşam;

◊ ~’s paradise xəyali səadət; özünü aldatma, xam xəyal, xülya; All Fool’s Day 1 aprel (zarafatyana aldatma günü): to play the ~ özünü gicliyə / gic yerinə qoymaq

fool2

adj amer. d.d. sarsaq, səfeh, axmaq, ağılsız, düşüncəsiz

fool3

v 1. gic-gic zarafat etmək, şitlik etmək, nadinclik / dəcəllik etmək; 2. ələ salmaq, oynatmaq, araya / lağa qoymaq, aldatmaq (bir kəsi)

FOODY
FOOL-BORN