FOOL-BORN

adj anadangəlmə sarsaq / səfeh / axmaq / gic

FOOL
FOOLING